Project EMERALD:

UITBREIDING VAN PRODUCTIECAPACITEIT

 

Eind februari 2016 ging MOB van start met een project bij Emerald Kalama Chemical in de Botlek - Rotterdam. Het bleek een complex project, niet alleen door de omstandigheden, maar mede door een complexe scope waardoor intensief samenwerken met diverse partijen een noodzaak was. Een impressie van dit project dat eind maart 2017 succesvol werd afgerond.

 

Doelstelling van de klant was de productiecapaciteit - Emerald is producent van onder meer benzoĆ«zuur, dat in voedingsmiddelen, cosmetica en andere producten is terug  te vinden - te verhogen. Het bedrijf investeerde met dit nieuwbouwproject in uitbreiding van de benzoĆ«zuurproductie, die nodig is om aan de wereldwijde vraag te voldoen. De nieuwbouw vond plaats op het bestaande terrein en werd vervolgens aangesloten op de bestaande installatie met tie-ins. Dit is in fases gebeurd gedurende de constructieperiode. Uiteindelijk werden er 23.500 manuren aan prefab en ruim 46.000 manuren aan montage on site besteed.  Een enorme uitdaging gezien de beperkte beschikbare tijd voor de uitvoering.

 

MOB was verantwoordelijk voor piping en het installeren van equipment. Er is circa 4.600 meter CS leidingwerk verwerkt en ingebouwd met diameters tot en met 20 inch. Er is ook circa 2.900 meter RVS leidingwerk verwerkt en ingebouwd, eveneens met diameters tot en  met 20 inch, inclusief alle bijbehorende supporting, bouten, moeren, pakkingen, diverse special items, circa 150 stuks spring supports, hulpconstructies en conservering van het leidingwerk.

 

Niet alleen de ontwikkeling van de scope tijdens de uitvoering, maakte het project complex, ook de logistiek rondom de plant en de ruimte om te bouwen zorgden voor moeilijke omstandigheden. De ruimte met een footprint van 20x30 meter was heel beperkt. Bovendien moest het werk plaatsvinden op grote hoogte. De installatie is circa 55 meter hoog en een groot deel van het werk moest uitgevoerd worden in het bovenste gedeelte van de installatie. Ondanks deze complexe omstandigheden hebben er nauwelijks noemenswaardige veiligheidsincidenten plaatsgevonden en kunnen we terugkijken op een veilige uitvoering van het project.