Projecten

Nieuwbouw Baviro

 

MOB heeft begin 2010 van Fabricom/GDF SUEZ de opdracht gekregen voor de piping-werkzaamheden voor de bouw van de SITA ReEnergy Bedrijfsafvalverbrandingsinstallatie (Baviro).

 

MOB Nederland en België verzorgen gezamenlijk, voor het thermische gedeelte van de installatie, de prefabricage en montage van de pijpleidingen en sluiten deze ook aan op de nieuwe verbrandingsovens. Het project heeft een scope van ca. 40.000 manuren en is in het najaar van 2010 afgerond.

 

SITA ReEnergy investeert € 180 miljoen in de nieuwe installatie die in Roosendaal komt te staan en een verwerkingscapaciteit heeft van 291.000 ton afval per jaar. Van de energieterugwinning tijdens de afvalverbranding kunnen 70.000 huishoudens met stroom worden verzorgd, 49% van deze stroom wordt als groene stroom aangemerkt.

 

Meer info: www.baviro.nl